Цени счетоводство

          Цени счетоводни услуги

В таблиците и текстовете по-долу са посочени цени ,но ако желаете да получите своята индивидуална оферта за счетоводно обслужване, като се отчетат всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля обадете ни се по телефона или изпратете запитване от формата за обратна връзка на нашия сайт или уговорете среща – на място при Вас или в нашия офис.

Приложими отстъпки:

1.До 30% отстъпка за новорегистрирани дружества за първите три месеца./има се в предвид ново дружество,неподавало декларации или други документи установяващи дейност,такова не е регистрирано дружество без дейност независимо от периода/

2.При заплащане на пет месечни абонамента на веднъж шестия месец е безплатен.

*Това не включва допълнителни услуги извън абонамента.

*Пояснение:

1.„Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.Боят на документите се измерва с броя на счетоводните     записи, които изисква счетоводното отразяване на съответната стопанска операция. Пример: 1 фактура изисква от 2 до 3 броя счетоводни операции: осчетоводяване на фактурата, осчетоводяване на плащането на фактурата и отнасяне на разхода или прихода по направление в резултата.

2.“Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване

3.Ние си запазваме правото да сключваме договори на различни от горепосочените цени;

4.Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

ЦЕНИ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  на месечна база

Брой документи на месец Фирми, занимаващи се само с услуги Фирми занимаващи се с търговия или с търговия и услуги Фирми, занимаващи се с производство
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
до 20 док. месечно 105 лв. 155 лв. 205 лв.
от 21 до 40 док. месечно 155 лв. 195 лв. 235 лв.
от 41 до 80 док. месечно 185 лв. 225 лв. 285 лв.
от 81 до 120 док. месечно 205 лв. 255 лв. 305 лв.
над 121 док. месечно по договаряне по договаряне по договаряне
Фирми, регистрирани по ЗДДС на месечна база
до 20 док. месечно 205 лв. 225 лв. 285 лв.
от 21 до 40 док. месечно 255 лв. 285 лв. 325 лв.
от 41 до 80 док. месечно 305 лв. 325 лв. 38лв.
от 81 до 120 док. месечно 355 лв. 385 лв. 465 лв.
над 121 док.месечно по договаряне – мин.минимална работна заплата по договаряне – мин.минимална работна заплата по договаряне – мин.минимална работна заплата

Тези цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 5 души персонал.

ИНТРАСТАТ
 Ако фирмата премине установените прагове от НСИ за обеми вътрешнообщностна търговия, тя е задължена да се регистрира като интрастат оператор и да води определена документация и подава информация по образец всеки месец по електронен път към НАП. Ние можем да изпълняваме функция на „трета декларираща страна” и да водим от Ваше име всички документи и да подаваме по електронен път всички необходими декларации.

Таксите за услугата :

·       нулева декларация – 50 лв./месец;

·       до 2 придобивания/изпращания на месец – 65 лв./месец;

·       до 5 придобивания/изпращания на месец – 85 лв./месец;

·       до 10 придобивания/изпращания на месец – 120 лв./месец;

·       над 10 придобивания/изпращания на месец – 120 лв. + 5 лв. за всяко следващо придобиване/изпращане.

Заб. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

Регистрацията по ЗДДС е безплатна.

ЦЕНИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ, НАЕМОДАТЕЛИ

Обработка на задълженията по осигуряване
Брой персонал Месечно възнаграждение
Такса ангажимент 30 лв.
До 5 души персонал по 10 лв. на човек
Над 10 души персонал по договаряне

За нерегистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на годишна данъчна декларация и подаване по електронен път – от 50 до 100 лв., в зависимост от сложността.

За регистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на месечни Справки-декларации по ЗДДС и подаването им по електронен път, в зависимост от броя на документите:

Брой документи Месечно възнаграждение
До 20 документа 80 лв.
От 20 до 50 документа 120 лв.
От 50 до 100 документа 150 лв.
Над 100 документа по договаряне

Изготвяне на годишна данъчна декларация – БЕЗПЛАТНО.

 Годишно приключване на фирми без дейност през годината

Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки “Годишен отчет за дейността” за представяне пред Търговски регистър – 100 лв.

Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации

Консултации на място в нашия офис – 50 лв./час;

Консултации във вашия офис – 75 лв./час;

Изготвяне на писмено становище – в зависимост от сложността на казуса и срока за изпълнение, по договаряне;

Подготовка на документи във връзка с кредитиране

по договаряне.

Изготвяне на отчети към БНБ

Завеждане на кредит под отчет – 50 лв.

Изготвяне на тримесечен отчет – 30 лв.

Лизингови дружества – по договаряне

Други финансови институции – по договаряне

Подготовка и попълване на формуляри по статистически извадки

Изготвяне на месечни/тримесечни справки – 50 лв. за всеки отделен случай, при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване с нас;

Изготвяне на месечни/тримесечни справки – по договаряне, ако не сте наш клиент.

Еднократни и допълнителни такси:

 – Водене на склад – По договаряне в зависимост от обема,разнообразието на стоки и стокооборота.

                        Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай. Актуално състояние извадено по електронен път – 10 лв. за всеки отделен случай.

  • Събиране на документи от офис на клиента – 30лева
  • Онлайн банкиране – по договаряне
  • Фактуриране – по догораваряне

Счетоводни пакети – абонаменти