Ползи за фирмите от счетоводните услуги

Ползи за фирмите от счетоводните услуги

Днес всеки бизнес среща необходимостта от счетоводни услуги още дори преди момента на регистрация на фирмата. И тъй като счетоводството е нещо, без което днешната икономика е просто немислима, поставихме си задачата накратко да обобщим, какви са ползите от него.

Когато започват нов бизнес, собствениците често се концентрират върху решаването на изключително трудните проблеми, свързани с първоначалното им развитие. В този момент сякаш да намерят подходяща счетоводна къща е оставено на по-заден план. Но в перспектива това може да доведе със себе си множество проблеми, които да възпрепятстват бъдещото развитие. В началото дори, много от управителите на фирми се стремят сами да водят счетоводната си отчетност. Но това не е особено лесно, защото счетоводството е свързано с друг тип умения.

По-лесно наблюдавате развитието на бизнеса си.

Счетоводните записи ви помагат да проследите развитието на бизнеса си – спрямо минал период от време.Вие ще можете рано да забележите зараждащите се проблеми – като например прекалено раздути разходи за дадена дейност, увеличаването на размера на задълженията, забавени плащания от клиенти, и прочие.

Избягване на проблеми с данъчните власти

Рано или късно идва момент, в който данъчните инспектори решават да направят ревизия на дейността Ви. Тогава се вижда колко е важно да се води добро счетоводство – защото дори и фирмата да е била абсолютно изрядна в данъците си, ако това не може да се докаже, следват глоби и санкции. Една данъчна ревизия може да се превърне в голям проблем, изискващ разходи на нерви, време и пари.

По-лесен достъп до кредитиране

Всички банкови институции проверяват финансовите отчети на фирмите, кандидатстващи за кредит, за да могат да преценят техния потенциал и платежоспособност. Доброто счетоводство води и до добър и прецизен финансов отчет, което е от полза за положителния отговор.

Лесно излизане от бизнеса

Възможно е да дойде ден, в който да решите, че искате да продадете бизнеса си, и да започнете нещо ново. Но потенциалните купувачи на бизнеса Ви ще искат да се запознаят подробно с имуществото на фирмата, миналото й, и всички други данни, които счетоводството ще даде. Липсата на добро и достоверно счетоводство може да отблъсне множество потенциални инвеститори.

Лесно изготвяне на данъчните декларации

Когато настъпи моментът на подаване на данъчните декларации, воденото целогодишно счетоводство е изключително полезно. Просто защото през годината всеки ваш документ е бил осчетоводяван и архивиран, и затова изготвянето на декларациите всъщност е изключително лесно. Принос за това има и модерният софтуер, с който счетоводнителите работят. А и всеки счетоводител е добре запознат със законите, което му позволява с всички легални начини позволени от закона да намали данъчната тежест върху фирмата Ви.

 Пести  време

За да бъде водено счетоводството на дадена фирма има рутинни счетоводни операции, които трябва да бъдат извършвани почти ежедневно.Вие като собственик на фирма, имате множество ангажименти свързани с развитието на вашият бизнес и не може да следите и да се интересувате от всички счетоводни казуси и ежедневните промени в счетоводните закони.

Пести пари

Счетоводителя работи, за да следи паричния поток на Вашата фирма и може да Ви предупреди за всякакви незабелязани преразходи и за промени във финансовото състояние на фирмата Ви. Той може да посочи начин за управлявате финансите Ви, така че да платите по- малко данъци, според действащите закони и промените в тях.

Спазването на срокове

Има множество срокове, които трябва да бъдат спазвани. Тези срокове са свързани с плащането на различни данъци и удръжки и при неспазването им следват глоби. Отделно, за да бъдат платени тези данъци е необходимо да бъдат попълнени коректно документите за тяхното плащане.Счетоводителя следи тези срокове за Вас и изготвя необходимите документи за плащането им на време.