Счетоводни пакети

ЦЕНИ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ
205 лв
месечно
  • посочените цени са минимални и касаят фирми с до 20 документа месечно и с персонал до 2 души *документ е всеки счетоводен запис

В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА
225 лв
месечно
  • посочените цени са минимални и касаят фирми с до 20 документа месечно и с персонал до 2 души *документ е всеки счетоводен запис

В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
285 лв
месечно
  • посочените цени са минимални и касаят фирми с до 20 документа месечно и с персонал до 2 души *документ е всеки счетоводен запис

ЦЕНИ ЗА ФИРМИ НЕ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ
105 лв
месечно
  • посочените цени са минимални и касаят фирми с до 20 документа месечно и с персонал до 2 души *документ е всеки счетоводен запис

В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА
155 лв
месечно
  • посочените цени са минимални и касаят фирми с до 20 документа месечно и с персонал до 2 души *документ е всеки счетоводен запис

В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
205 лв
месечно
  • посочените цени са минимални и касаят фирми с до 20 документа месечно и с персонал до 2 души *документ е всеки счетоводен запис