За нас

За нас

Начало на дейността : 1997г.

Разширяване на дейността: 2004г.

Стартиране на сайта: 2018г.

С taxinsbg.com  улесняваме  сегашните си и бедещи клиенти за по лесна комуникация с нас.Цел  да пестим Вашето и Нашето време.

Основната дейност:

-счетоводството

-застрахователно посредничество

Начин на работа:

-спазване на договорените условия

– конфиденциалност на информацията

Предпочитан начин на контакт:

-телефонен разговор,при взаимен интерес-уговаряне на среща

В работата си се ръководим по действащите в момента закони и техните изменения:

-Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

-Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)

– Кодекс на Труда (КТ)

– Кодекс за Социално Осигуряване (КСО)

-Закон за Данъците Върху Доходите на Физическите Лица

-Закон за Счетоводството (ЗС)

-Международни Счетоводни Стандарти

-Национални Счетоводни Стандарти

-Спогодби за Избягване на Двойно Данъчно Облагане

-Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване

– Закон за Местните Данъци и Такси (ЗМДТ)

-Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс (ДОПК)

-Закон за Акцизите и Данъчните Складове (ЗАДС)

-Закон за Ограничаване на Плащанията в Брой (ЗОПБ)

-Закон за Здравното Осигуряване (ЗЗО)

– Валутен Закон

-Закон за Данък върху Застрахователните Премии (ЗДЗП)

-КОДЕКС за застраховането

-ЗАКОН за експортното застраховане

-Закон за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД)

Застрахователното посредничество се извършва с помоща на нашите партньори от Карол Стандарт ЕООД с лиценз 121/12.03.2002г.,удостоверение от комисия за защита на личните данни 17981/16.03.2017г.Политика за поверителност според: Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) От 25 май 2018г. .Сайта taxinsbg.com  използва „бисквитки”,сайта събира агрегирани данни относно използването му /единствено брой посещения и разгледани страници/.

Запитване застраховки

Запитване за счетоводство