Защо да ни  изберете за Ваш счетоводител?

Защо да ни  изберете за Ваш счетоводител?

Най-важното! Не чакайте последния момент при избор на счетоводител,ако сте нова фирма или физическо лице,което започва дейност за своя сметка е важно да сме с Вас от самото начало.При вече действащи фирми с работещо счетоводсто е хубаво при смяната на счетоводителите да има поне три месеца до годишното счетоводно приключване. Счетоводителите трябва да минат през всяко едно събитие, случило се в изминалата финансова година и при необходимост да наложат корекции в активите и пасивите на отчитащото се предприятие.

В годишният финансов отчет (ГФО) трябва да се обърне внимание на класификацията на активите и пасивите в баланса на дружеството, изпълнение на наложените в договора за заем финансови показатели, като например за ликвидност, покритие на лихва или дълг, ливъридж и др. Нещата на които трябва да се обърне внимание са много, а срока, изключително кратък.

Всяко Юридическо лице се задължава да подаде своята годишна данъчна декларация по член 92 от ЗКПО към НАП до 31 Март. В същия срок трябва да се подадат и годишните финансови отчети към Националния статистически институт (НСИ).

Физическите лица, от своя страна, са задължени да подадат своята годишна данъчна декларация по член 50 от ЗКПО до 2 Май в НАП.

Отделно, всяка фирма се задължава в срок до 30.06 да публикува своя годишен финансов отчет в Търговския Регистър.

Имайте предвид, че  счетоводителя инвестира време, ресурси, обучения, плаща месечни и годишни абонаменти за счетоводни програми,обучителни семинари и много други. Не забравяйте, че неудовлетвореността от зле свършената работа трае много по-дълго от радостта от ниската цена, която ще получите като оферта.

Глобите в този бранш са много високи. Затова уведомявайте счетоводителя си за нещата,който смятате да правите.

И пак  да повторим не  наемайте счетоводител в последния момент

Ако в момента нямате счетоводителили желаете да смените обслужващия ви такъв, то наемете в най-скоро време, за да може да започне да обработва документите за годишната данъчна декларация. Имайте предвид, че добрите счетоводители не претупват нещата и най-вероятно не биха се съгласили да започнат работа с вас, ако ги потърсите в  месец Март. Затова вземете решение и си наемете счетоводител.  Не го оставайте за последния момент.