Лични застраховки

Лични застраховки

АВТОМОБИЛНИ

ИМУЩЕСТВЕНИ

Гражданска отговорност

Земетресение

Автокаско

Наводнение

Автоасистанс за Чужбина

Вандализъм

Автоасистанс за България

Кражба

Ликвидация щети

Пожар

Официален сервиз на марката

за нови автомобили

Разходи за отстраняване на развалини и останки

Доверен сервиз на

застрахователя

Разходи за възтановяване на външни брави при загуба/кражба на ключ

Природни бедсвия

Отговорност към трети лица

Домашен майстор

SOS майстор

Онлайн сигурност

Разходи за преместване

Късо съединение

Загуба на доход от наем

Застраховки за Вас и вашето семейство

Застрахователните дружества  провеждат в различен период от време промоционални кампании в който намаляват цените на застраховките.За да можем да ви дадем точна и актуална цена за интересуващия Ви вид застраховка,моля свържете се с нас.

 

Туристически

Злополуки

Медицински разноски в чужбина

Планинска/издирване/хеликоптер

Помощ при пътуване

Планинска злополука

Отлагане на пътуване

Покриване медицински разходи

Загуба на багаж

Злополука на спортисти

Кражба на документи

Краткосрочни за брой дни

Отговорност към трети лица

Годишни

Прекъсване на пътуване/Непланирано

 

 

Здравни България

Здравни чужбина

Индивидуални

Бест Докторс

Семейни

Здраве Голд

 

Живот

Стандартна спестовна застраховка

Рента/пенсионна ( не е пенсионен фонд)

Живот с инвестционен характер

Злополука

Без застрахователен елемент- инвестиционни фондове

Без застрахователен елемент- доверително управление на средства

 

ДРУГ ВИД ЗАСТРАХОВКИ

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

ГРАЖДАНСКА ЗАСТРАХОВКА И КАСКО

I.Защо да сключите застраховка Домашно имущество?

Има разработени отделни продукти, които могат да покрият нуждите на всеки клиент,в зависимост от неговитe предпочитания –  пакетни  застраховки и индивидуални застраховки на имущество.

  1. Включват се много покрити рискове.
  2. Сключване на застраховка без описи оценка на имуществото.
  3. Има и продукти без самоучастие.
  4. Застраховки без прилагане на подзастраховане (Първи риск)!
  5. Обезщетяване на база възстановителна стойност, без овехтяване.
  6. Възможност за избор на услугата „Доверен майстор“за безкасово възстановяване на щети по покрит риск!
  7. Лесно сключване:Електронни полици.